Home

International Conference Quality Chain Management

Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst bij het Ministerie van VROM 18 en 19 oktober 2006 werden presentaties uit verschillende landen gegeven. Gespreksonderwerp was de verschillende mogelijkheden om als opdrachtgever een goede kwaliteit van bouwprojecten te kunnen waarborgen.

Aan 3D BluePrint was gevraagd om een bijdrage te verzorgen over de ontwikkelingen in ons land. Onzerzijds werd daar invulling aan gegeven door architect Micha de Haas en Wubbo Hazewinkel, met het omvangrijke project Het GOED van De Goede Woning in Apeldoorn als voorbeeld.

Met name de Scandinavische landen kwamen sterk naar voren. Enerzijds doordat de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe (digitale)technieken voor ontwerp- en procesbeheersing daar reeds veel worden toegepast, anderzijds omdat de regelgeving van de overheid in deze landen deze technieken steeds meer dwingend oplegt.

In ons ontbijtseminar 27 september jl. werd reeds gememoreerd dat in Denemarken het werken met 3D Bouw Informatie Modellen per 1 januari volgend jaar dwingend wordt voorgeschreven voor overheidswerken. De vertegenwoordiger van de Deense overheid heeft dit nog eens uitgebreid toegelicht tijdens deze Conferentie bij het VROM, hetgeen uiteraard met zeer veel aandacht werd gevolgd door de vele aanwezigen van VROM en RGD.

Zo zal in Denemarken voor alle overheidsbouwprojecten met bouwkosten boven het normbedrag voor Europese aanbestedingen (€ 5.278.000,=) het noodzakelijk zijn om alle bouwinformatie aan te leveren in de vorm van een integraal 3D BIM. Traditionele tekeningen worden dan niet meer geaccepteerd. Tevens zal de gebruiker van een gebouw bij de oplevering een 3D Facility Management Model aangeleverd moeten krijgen, dus het 3D BIM zal tijdens het bouwproces steeds moeten worden geactualiseerd. Per 1 januari 2009 zal dit gelden voor alle bouwwerken boven € 2.000.000,=.

De rol van de Nederlandse overheid is op het gebied van regelgeving sterk bepalend voor bereidheid tot verandering in de bouwsector! Maar we kunnen in ieder geval al vaststellen dat de werkwijze van 3D BluePrint goed aansluit op de internationale ontwikkelingen op dit gebied en dat 3D BluePrint in Nederland koploper is in het toepassen van deze ICT technieken. Klik hier voor een gepubliceerd artikel over werkwijze 3D BluePrint.

Home

 

Ontbijtseminar 3D BluePrint & Portiva