AD, dinsdag 3 februari 2009

Publiciteit | Home

 

Het HOLCON-Highway concept

Het vergroten van de capaciteit van snelwegen als middel om de bereikbaarheid in ons land in stand te houden, kan relatief eenvoudig door bestaande wegen van een bovenbouw te voorzien. Het aanleggen van een rijbaandek boven een bestaande weg geeft een verdubbeling van de capaciteit. Met de HOLCON-Highway is dit eenvoudig en goedkoop te realiseren.

Voor de complete Holcon promotie film kunt u contact opnemen met dhr. Edgar van Niekerk.

Achtergrond
Het HOLCON-Concept is naar een gepatenteerd idee van constructeur Chiel Bartels ontwikkeld voor de bouw en uitgewerkt door de architecten en ingenieurs van 3D BluePrint. Vanuit de noodzaak om meer duurzaam te bouwen is een gebouwencasco ontwikkeld dat gebaseerd op grote overspanning en integrale benadering van technieken, zorgt voor gebouwen die van functie kunnen veranderen, demontabel zijn en een absolute indelingsvrijheid hebben. Het stapelen van functies zal steeds meer voorkomen, waarbij de mogelijkheid bestaat om deze functies ook nog binnen een gebouw onderling te wisselen. Kantoor, winkels, parkeergarage, school en woningen binnen hetzelfde casco. Een dubbel vloerprincipe waar in de binnenruimte alle voorzieningen worden ondergebracht, maakt dit mogelijk! Tussen de vloerdelen bevindt zich een driedimensionaal vakwerk van onbehandeld wapeningsstaal dat de drukkrachten efficiënt verdeeld. Typerend voor deze constructie is dat deze zeer licht en sterk is. Het HOLCON gebouwencasco betreft een bewezen techniek en is reeds toegepast bij een kantoorproject te Markelo.

HOLCON-Highway voor wegenbouw
Het HOLCON-Concept is vertaald naar de wegenbouw en maakt een verdubbeling van ons huidige wegenstelsel mogelijk. Door een combinatie van een relatief lichte constructie en grote sterkte zijn de benodigde investeringen beperkt in vergelijking met traditionele en bekende oplossingen.

De Holcon-Highway maakt het volgende mogelijk:

Gebruiksvriendelijk
Vrachtverkeer blijft op de benedenweg, personenverkeer heeft de keuze om op het benedendek te blijven of tegen betaling van het bovendek gebruik te maken. Elektronische controle van de op- en afritten maakt het periodiek innen van het verschuldigde tolgeld eenvoudig. Daarmee komt de discussie over ”rekeningrijden” in een breder kader; in plaats van een keuze van wel of niet rekeningrijden, kan met de toepassing van de Holcon Highway de keuze door de weggebruiker zelf gemaakt worden.

Korte voorbereidingstijd
Omdat de overheid geen extra grond hoeft te verwerven, kan een verdubbeling snel worden gerealiseerd. Inpassing binnen bestaande bestemmingsplannen zal veelal mogelijk zijn. De bouwtijd is kort aangezien alle componenten gestandaardiseerd te produceren zijn. Voor kruispunten, fly-overs en andere obstakels wordt alleen de ondersteuningconstructie aangepast. Op en afritten bevinden zich steeds naast de bestaande op- en afritten van de snelwegen.

Milieuvriendelijk
Een grotere gelijkmatigheid in snelheid is milieuwinst. De holle vloerconstructie maakt het mogelijk om het grootste deel van de uitlaatgassen en het koolstofdioxide af te zuigen. Op daartoe geëigende plaatsen kunnen langs de weg verwerkingsinstallaties worden opgericht waar de afgezogen koolstofdioxide verwerkt wordt.

Economisch
Door de capaciteitsverdubbeling zal het vrachtverkeer op de benedenweg prioriteit krijgen, en ook door de gelijkmatigheid van snelheid tijdwinst boeken. Vrachtverkeer wordt daarnaast meer weersonafhankelijk doordat de benedenweg overdekt is. Bij gevaarlijke weersomstandigheden kan de bovenweg gesloten worden.

Calamiteiten
In geval van calamiteiten kan de middenbermscheiding op het bovendek automatisch verzonken worden in de holle ruimte van de wegvloer, zodat hulpdiensten de plaats van een calamiteit kan bereiken. Daarnaast kan kraanhulp geboden worden van de bestaande zijberm van de benedenweg ten behoeve van bergingsactiviteiten.

Financieel
De investering voor een Holcon-Highway ligt ver onder het investeringsniveau dat voor de aanleg of uitbreiding van het huidige wegenstelsel gebruikelijk is.

Amsterdam, 3D BluePrint
Februari 2009

DOWNLOAD DE HOLCON INFORMATIE BROCHURE HIER

 

Publiciteit | Home