Rgd stelt BIM model verplicht

Per 1 november stelt de Rijksgebouwendienst het Bouw Informatie Model (BIM) verplicht voor bouwkundige projecten in de zogenaamde BIM informatienorm. Er worden eisen gesteld aan de wijze waarop het BIM wordt opgebouwd en hoe informatie uit het BIM gehaald moet kunnen worden. Koppelingen worden gemaakt met het opgegeven programma van eisen en de gevraagde output specificaties.

Wij zijn verheugd dat de overheid, door middel van de RGD, een daad stelt om de bouwbranche door middel van deze regelgeving positief te verbeteren. Dit betekent het einde van onnodige faalkosten en budgetoverschrijdingen en het maakt de ontwikkel-, ontwerp- en bouwsector transparant. Ook is het regelgeving die geen investering door de overheid vergt, maar veel zal opleveren door verminderde bouwkosten.

Output specificaties of prestatie eisen worden vaker gesteld in bijvoorbeeld DBM en DBFMO contracten. Investering én exploitatie zijn directer verbonden met het ontwerp, en BIM geeft de mogelijkheid om snel diverse kengetallen te produceren en daarmee alternatieven te onderzoeken. In aanbestedingen is BIM een onmisbare tool geworden.

3D BluePrint heeft voor de bouw een eigen werkwijze op basis van System Engineering ontwikkeld. Het ontwerpen van een gebouw wordt hiermee integraal gerealiseerd voor de bouwkundige, constructieve en installatietechnische discipline, conform de gewenste output specificaties.

3D BluePrint werkt reeds sinds de oprichting in 2002 enkel met BIM en heeft aan de had van talloze projecten ervaring met koppeling van databases ten behoeve van de output specificaties. Hiermee zal ruimschoots worden voldaan aan de voorwaarden die de Rgd zal stellen in de uiteindelijke normering, die per 1 november wordt gepresenteerd.
OVT temp entrance



Publiciteit | Home