CoBouw, Bimmen vereist een integrator

De conclusie uit het artikel over de BIM caseweek in de ‘De CoBouw’ komt niet onverwacht. 3D BluePrint werkt al ruim 7 jaar als projectintegrator, stevig ondersteunt door de mogelijkheden van het Building Information Model. Ervaring is opgedaan met een aantal grote integrale projecten zoals Cluster 1 op de Zuidas Amsterdam, Corpus in Oegstgeest en het spoorwegmuseum in Utrecht. Afhankelijk van de opdracht en de fase waarin 3D BluePrint betrokken werd, werkte het BIM als ‘foutendetector’ (het integreren van uit elkaar gelopen 2D-tekeningensets), dan wel als stroomlijner van het proces. Onze voorkeur gaat uiteraard uit naar het laatste, waarbij het model stuurt en richting geeft aan het proces door het vroegtijdig verschaffen van inzicht in het project en haar problematieken. 

De rol van integrator, als zijnde het samenvoegen van “deel BIM’s” vanuit verschillende disciplines tot een totaal 3D BIM, wordt in de praktijk bij 3D BluePrint vervult door de “Modelmaster”. In deze rol, veelal vervult door de betreffende projectleider, wordt op basis van de autorisatieafspraken bepaald wat en op welk moment dit in het totale BIM wordt verzameld. 

Welke contractvorm ook gebruikt werd, langzamerhand werd de rol van 3D BluePrint in het proces steeds nadrukkelijker. De positie als spin in het web binnen een projectorganisatie, wordt langzamerhand onontkoombaar doordat het model de grote hoeveelheid informatie visueel kan weergeven. Sturing wordt gemakkelijker, kwaliteit en kosten beter beheersbaar.

 

 

Publiciteit | Home