Koninklijke onderscheiding voor architect Wubbo Hazewinkel

Vandaag, donderdag 11 december 2008, is door burgemeester Naafs van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de Doornse architect Wubbo Hazewinkel (1944), partner en medeoprichter van 3D BluePrint.

Huldiging van Wubbo Hazewinkel door burgemeester Naafs

De directe aanleiding voor deze onderscheiding is het feit dat Hazewinkel deze maand zal terugtreden als aandeelhouder van zijn bedrijf 3D BluePrint Architects & Engineers. Als blijk van waardering voor zijn vakinhoudelijke bijdrage aan de bouwsector en zijn tomeloze inzet als collega en vriend te onderstrepen, is hij door zijn collega’s voorgedragen als decorandus.

Hij krijgt de onderscheiding voor zijn brede activiteiten op gebied van procesinnovatie bij het voorbereiden en realiseren van bouwprojecten gedurende de afgelopen 30 jaar. Daarbij heeft het accent steeds gelegen in het ontwikkelen van methodes die een betere communicatie tussen alle betrokkenen in de bouw mogelijk maken en daardoor miscommunicatie en faalkosten terugdringen. In de jaren 80 ging het vooral om het goed definiëren van het kwaliteitsbegrip van gebouwen, waarmee het prestatiedenken in de vakwereld zich ontwikkelde. In de jaren 90 leidde dit tot de eerste publicaties van de REN-boekjes op het gebied van functionele kwaliteit, waarbij het vooral ging om een betere communicatie naar de niet-deskundige gebruiker van gebouwen. In aansluiting hierop heeft hij gewerkt aan het optimaliseren van het gebruikelijke Programma van Eisen tot een concrete projectdoelstelling, waardoor het ontwerpproces beter toets- en beheersbaar is geworden. Deze ontwikkelde methodiek en het daarbij toepassen van innovatieve digitale 3D ontwerptechnieken om de communicatie en de kostenbeheersing in het ontwerp- en bouwproces te verbeteren, leidde in 2002 tot de oprichting van 3D BluePrint Architects & Engineers.

Door de inzet van Hazewinkel en zijn medevennoot Joep Esser, heeft het bureau zich anno 2008 gespecialiseerd in het uitvoeren van een integraal ontwerp- en bouwvoorbereidingproces door inzet van het integrale 3D Bouw Informatie Model (3D BIM). Met vestigingen in Amsterdam en India, voeren 60 medewerkers 3D BIM opdrachten uit, veelal op basis van All-engineering. Bij dit “one-stop-shopping” principe wordt het ontwerp, de bouwvoorbereiding en bouwbegeleiding bij 3D BluePrint ondergebracht en wordt het proces geheel vanuit het 3D BIM aangestuurd. Daarmee realiseert 3D BluePrint voor de klant spectaculaire besparingen van 10% tot 25% op de totale bouwsom door efficiencyverbetering en vermindering van faalkosten. Het bureau mag zich in Nederland met recht koploper noemen als het gaat om het werken met 3D BIM en behalen van efficiencyverbetering in het ontwerp- en bouwproces. In verschillende projecten zijn daarmee spraakmakende resultaten behaald in bijzondere projecten zoals het Spoorwegmuseum in Utrecht in de rol van architect en als uitvoerend architect van het Museum CORPUS in Oegstgeest en het project Zuidschans aan de Zuidas in Amsterdam.

Op dit moment is er grote aandacht voor het transparant en efficiënter maken van de hele bouwsector en ook het gebruik van 3D BIM wint binnen de bouwkolom snel terrein winnen. Dit komt ook door stimulerende activiteiten van de overheid (Regieraad, PSIBouw en de Bouw Informatie Raad) en partijen die in de breedte hard werken aan de digitalisering binnen de bouwsector. Binnen het eigen bureau en daarbuiten houdt Hazewinkel zich nogsteeds zeer intensief bezig met het realiseren van proces- en communicatieverbetering in de bouwsector. Zo is Hazewinkel voorzitter van BuildingSMART Benelux, een chapter van de wereldwijd opererende International Alliance for Interoperability (IAI) met als doel de samenwerking en uitwisselbaarheid van bouwtechnische informatie te verbeteren. Daarnaast werkt hij vanuit 3D BluePrint nauw samen met de Bouw Informatie Raad (BIR), actief als lid van de Community of Practice Virtueel Bouwen en founding member van FIDUMO (First Dutch Modelserver). Met dit laatste initiatief heeft 3D BluePrint, samen met enkele 3D BIM koplopers binnen de sector, een mogelijkheid gecreëerd om met elkaar binnen de bouwkolom ervaring op te doen met een speciale 3D BIM Modelserver voor de online uitwisseling van digitale BIM informatie. Na een periode van invoeren, testen en gebruik hopen de founding members de vakwereld aan te kunnen tonen wat de winst van het werken met 3D BIM kan zijn op alle gebieden in het ontwerp, voorbereiding- en realisatieproces.

Wubbo Hazewinkel blijft betrokken bij 3D BluePrint en zich inzetten voor de verdere ontwikkelingen in zijn vakgebied.

 

 


 

Publiciteit | Home