Universiteit Leiden, Den Haag, Leiden University College (LUC The Hague),
Projectnaam:
Universiteit Leiden, Den Haag, Leiden University College (LUC The Hague)
Realisatie:
2013
Opdrachtgever :
Fortress
Informatie:
In een vroege fase in het ontwikkelingsproces heeft 3D BluePrint voor Fortress een haalbaarheidsstudie gemaakt op de complexe locatie Anna van Buerenplein, naast het centraal station Den Haag, naast Ún boven de verhoogde trambaan. In een nauwe samenwerking met Michiel Cohen is een draagconstructie ontwikkeld, die ervoor zorgdraagt dat de functionaliteit van de trambaan tijdens de bouw niet wordt gehinderd. In een aantal opvolgende stappen is een optimaal bouwprogramma gerealiseerd, waarbij functionaliteit, architectonische mogelijkheden en budget op elkaar afgestemd zijn. Het hiervoor gemaakte Bouw Informatie Model (3D BIM) speelde een belangrijke rol om de diverse varianten te kunnen simuleren en een optimaal gebouw te kunnen ontwerpen.

Op basis van dit bouwprogramma heeft Fortress overeenstemming kunnen bereiken met de Universiteit Leiden voor de verdere ontwikkeling van het Anna van Buerengebouw. Wiel Arets heeft op basis van het Bouwprogramma het ontwerp verder ontwikkelt.
Projecttype:
Multifunctioneel, Onderwijs, Horeca, Wonen
Status:
In uitvoering
Omvang:
Ca. 22.500 m2 BVO, 17 etages, 396 studentenkamers
Betrokkenheid:
Haalbaarheid (bouwprogramma), Ontwerpcoordinatie, 3D BIM bouwkundig, 3D BIM constructief