Portfolio - Architects & Engineers

Huisvesting Amoveerder Oranje, Rotte.. Huisvesting Amoveerder Oranje, Rotte.. Huisvesting Amoveerder Oranje, Rotte.., video In een volledig ketensamenwerkingsproject wordt een deel van een bestaande loods door nieuwbouw vervangen. Hierin wordt het kantoor van Amoveerder Oranje gevestigd. Onder leiding van Dura Vermeer Rotterdam wordt in nauwe samenwerking met de verschillende betrokken partijen gezamelijk de engineering gerealiseerd. Universiteit Leiden, Den Haag, Leide.. Universiteit Leiden, Den Haag, Leide.. Universiteit Leiden, Den Haag, Leide.., In een vroege fase in het ontwikkelingsproces heeft 3D BluePrint voor Fortress een haalbaarheidsstudie gemaakt op de complexe locatie Anna van Buerenplein, naast het centraal station Den Haag, naast Ún boven de verhoogde trambaan. Xperience World, Helmond Xperience World, Helmond Xperience World, Helmond, In opdracht van Adventure World Holding heeft 3D BluePrint de haalbaarheid onderzocht van het realiseren van een gebouw for game, food and fun: Xperience World te Helmond. Mytylschool de Trappenberg, Huizen Mytylschool de Trappenberg, Huizen Mytylschool de Trappenberg, Huizen, Mytylschool de Trappenberg te Huizen is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen van 4 tot 20 jaar. Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen hier les volgen toegespitst op hun eigen vermogens en belevingswereld.