Architecten en Ingenieurs werkzaam-heden op gebied van ontwerp, ont-werpcoordinatie, bouwvoorbereiding, aanbesteding en uitvoeringsbegelei-ding bij projecten op het gebied van stedenbouwkunde, architectuur en infrastructuur.
 
Specialisten in 3D, VR en multi-media producties, met name georiënteerd op visiualisaties van bouwprojecten.
 
Bureau voor de toepassing van geautomatiseerde tekensystemen, werkzaam voor het eigen projecten-bureau en voor derden.