Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is in eigendom van 3D BluePrint Technologies B.V., tenzij anders vermeld.

Ondanks dat de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, staat 3D BluePrint niet in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Hoewel 3D BluePrint de uiterste zorg besteedt aan controle op de juistheid van op deze site gebruikte gegevens, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door 3D BluePrint worden gewijzigd.

3D BluePrint kan geen garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en sluit elke aansprakelijkheid inzake de juistheid en volledigheid van deze informatie uit. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Het is niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.

3D BluePrint Technologies B.V.
3D Ontwerpsystematiek en 4D Procesbeheersing in de Bouw